JAK LÍHNOUT ?

Chovám a líhnu pouze křepelky japonské, proto nedovedu poskytnout osobní zkušenosti z líhnutí jiné drůbeže nebo ptactva.  Níže uvedené informace poskytuji na základě zkušeností jiných chovatelů. Neberte je tedy jako doslovný návod a pokuste si jich před líhnutím získat co nejvíce i z dalších zdrojů.

Vajíčka by měla být sesbírána od zdravých, dobře krmených a pohlavně dospělých jedinců, aby se zachoval počet oplodněných vajíček v hojném počtu. Proto byste se měli řídit těmito informacemi o pohlavní zralosti: Křepelka 60 dní,  Slepice 6/8 měsíců, Koroptev 10/12 měsíců, Bažant 6/7 měsíců Perlička 8/10 měsíců, Kachna 8 měsíců, Krůta 7 měsíců, Husa 8 měsíců. Vyhněte se křížení příbuzných zvířat, protože by mohly zplodit vajíčko obsahující oslabené embryo. Navykněte zvířata snášet vajíčka do vlastních hnízd, ne na podlahu. Nejplodnější čas pro zvířata jsou nejsvětlejší období v roce (únor – září). Měli byste dbát na teplotu v rozmezí 14-23°C a vlhkost 55% – 75%. Je třeba zabránit kladení vajec přímo na sluneční svit nebo na horká místa, protože by se ve vejcích začala vyvíjet embrya a tím by se přerušila nutná konzervační doba před vlastní inkubací. V zájmu plynulého vývoje inkubace, se vyžaduje od chovatele, aby snesená vejce uchránil od nepřízně počasí, přímého slunečního záření, nadměrné teploty nebo vlhkosti. Za tímto účelem doporučujeme provádět sběr několikrát denně. Vybraná vajíčka by měla být umístěna špičkou dolů a ponechána alespoň 3 dny v místnosti se stálou teplotou v rozmezí od 15°C – 18°C se stálou vlhkostí mezi 70% – 75%, předtím, než budou uložena do inkubátoru. Je dobré neuchovávat vejce déle jak  10 dní od snůšky mimo líheň. Vajíčka by měla být sesbírána  několikrát denně a umístěna na vhodný podnos špičkou dolů. Pokud je teplota příliš nízká nebo vysoká, měly by se vajíčka sbírat každou hodinu. Na konci každého dne byste měli sesbírat všechna zbylá vajíčka. Vyvarujte se ponechání vajec přes noc v hnízdě. Měli byste uzavřít přístup k hnízdům a znovu je otevřít časně ráno před novou snáškou. Vajíčka by měla být sesbírána po snůšce bez třepání a klepání o sebe. Vajíčka by měla být rozdělena podle velikosti, tvaru a váhy a uložena tak, aby se navzájem nedotýkala. Vajíčka by měla být střední velikosti, ne deformovaná nebo kulatá, nebo s příliš tenkou skořápkou. Všechna vajíčka by měla vypadat stejně, měla by být očištěná a uchráněna kontaktu s vodou. Z deformovaných nebo kulatých vajec by se mohla líhnout deformovaná kuřata. Z vrásčitých skořápek by se mohlo vyloučit příliš vápníku a vlhkosti a společně s teplem by vejce ztvrdlo. V tomhle případě by embryo zemřelo uvnitř skořápky. Používání těchto vajec procentuelně snižuje líhnivost. V případě velkého zápachu v průběhu líhnutí je možné, že jsou kuřata mrtvá. Poté byste měli vyčistit inkubátor za použití dezinfekce.

Pokud použijete vajíčka starší než 10 dní, inkubace může probíhat následovně:

  • Líhnutí nenastane a zárodky uhynou uvnitř vajíček
  • Embrya se dostatečně nevyvinou
  • Líhnutí nastane pozdě a neregulérně, následkem toho budou kuřata oslabená a deformovaná
  • Některá kuřata mohou uspět v proklování díry ve skořápce, ale obvykle zůstávají uvězněna uvnitř ve skořápce, protože jsou příliš slabá.

Inkubační doba začíná, když jsou vejce umístěna do inkubátoru a končí asi 2 / 3 dny před narozením mláděte. Od tohoto okamžiku začíná poslední delikátní fáze líhnutí, která končí vylíhnutím. Vylíhnutá kuřata  v líhni necháme oschnout  a aklimatizovat zpravidla 24 hodin. Není třeba dokrmovat, živiny berou ze žloutkového váčku.