Obchodní a dodací podmínky

Uzavření smlouvy

Jednotlivé obchodní případy se uzavírají na základě objednávek odběratele uskutečněných on-line obchodem, poštou nebo objednávek zaslaných elektronickou poštou. Vystavení závazné objednávky může předcházet nabídka dodavatele učiněná na základě poptávky odběratele. Pokud není dohodnuto jinak, platí pro závazkový vztah mezi dodavatelem a odběratelem tyto Obchodně dodací podmínky.

Objednávka

Závazná objednávka musí obsahovat následující informace:

Jméno a příjmení odběratele, jeho bydliště (případně jinou doručovací adresu), telefonický kontakt a elektronickou adresu
Jednoznačné určení předmětu koupě a jeho množství

Neúplnost informací v objednávce může být důvodem k nepřijetí nebo zrušení objednávky a to pouze ze strany dodavatele.
Potvrzení objednávky

Po přijetí objednávky zašle dodavatel odběrateli potvrzení objednávky a to elektronickou poštou, ve výjimečných případech telefonicky. Potvrzení objednávky je dodavatel povinen odeslat odběrateli v nejkratším možném čase, nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne přijetí objednávky. Před potvrzením objednávky může také dojít k jejímu vyjasnění vzhledem k úplnosti dat a vzhledem k zásobě na skladu dodavatele. Od tohoto okamžiku je odběratelem vystavená objednávka považována za závaznou, kterou jsou obě strany povinny respektovat.
Storno objednávky

Po potvrzení objednávky dodavatelem, je třeba změnu objednávky či její stornování projednat přímo s dodavatelem.
Dodací lhůty

Dodavatel se zavazuje odeslat odběrateli objednané zboží v co nejkratším termínu. V případě plnění objednávky ze skladových zásob dodavatele, obvykle do 1-5 pracovních dnů. V případě, že dodavatel není schopen plnit objednávku odběratele ze skladových zásob je povinen o této skutečnosti informovat odběratele a zároveň odběrateli sdělit předpokládaný termín plnění objednávky. V tomto případě je objednávka obvykle plněna do 4 týdnů, ve výjimečných případech i v delším časovém horizontu.
Ceny

V internetovém obchodě   jsou ceny vždy aktuální a platné pro objednání v tomto internetovém obchodě. Ceny jsou uvedeny včetně DPH.
Odeslání zboží

Dodavatel je povinen odeslat zboží způsobem dohodnutým s odběratelem. Náklady na zaslání hradí odběratel takto:
Částka 150 Kč za dopravné přepravní firmou PPL  (doručení do 24 hodin – pouze v pracovních dnech ) za objednané zboží do 33 kg,  plus balné 20 Kč. U klecí pro křepelky účtujeme dopravné  za každou jednotlivou klec ( tedy např. 3 klece = 3 x dopravné a balné = 510 Kč ). U krmiva baleného po 30 kg účtujeme  170 Kč za každý balík.

Zboží je možné převzít i osobně v provozovně firmy v Ostravě.

Platební podmínky

Obvyklé platební podmínky při dodávkách standardního sortimentu dodavatele jsou platba dobírkou nebo platba v hotovosti v provozovně dodavatele, případně v hotovosti při předání.
Záruky

Záruka na veškerý sortiment je 24 měsíců.
Reklamace

Reklamace řešíme výměnou nebo individuálně dle vzájemné dohody. Zákazník má možnost z jakéhokoliv důvodu odstoupit od kupní smlouvy a vrátit neporušené zboží zpět na adresu dodavatele.

Spotřebitel má právo podle odstavce 6 novely Občanského zákoníku č. 367/2000 odstoupit od smlouvy do 14-ti dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním nepoškozeném obalu poslat zpět v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání). Před odesláním na naší adresu prosíme o zaslání (emailem) formálního odstoupení od kupní smlouvy s uvedením čísla objednávky. Prosíme také o uvedení případného důvodu (není zákonem vyžadováno a ani není námi jeho uvedení podmiňováno pro vrácení prostředků za cenu zboží) – pomůžete však nám tak zkvalitnit naše služby. Děkujeme. Po obdržení vráceného zboží budou peníze za zboží, včetně poštovného (dopravného), zaslány na adresu kupujícího nebo převodem na účet kupujícího a to nejpozději do 10 pracovních dnů po obdržení podepsaného dobropisu, který je na adresu kupujícího odeslán neprodleně po fyzickém obdržení a překotrolování zboží. Zaslání zpět na dobírku není možné a všechny takovéto zásilky jsou ihned odmítnuty a vráceny zpět odesílateli.

Spotřebitel nemůže odstoupit podle odstavce 7 novely Občanského zákoníku č. 367/2000 od kupní smlouvy:

na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění
na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele
na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání
na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal
na dodávku novin, periodik a časopisů
spočívající ve hře nebo loterii

Náklady na použití komunikačních prostředků

Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku nese každá ze smluvních stran tak, jak jí vznikly.
Ochrana osobních dat

Respektujeme Vaše soukromí. Abychom vám mohli nabídnout hodnotné služby, potřebujeme znát některá vaše osobní data. Tato data chráníme před zneužitím a nebudou nikdy poskytnuty žádnému třetímu subjektu. Používáním tohoto internetového obchodu souhlasíte se shromažďováním a používáním informací o vás a vašich nákupech za výše stanovených podmínek. Registrací zákazníka, žadatele o novinky a dalších jiných forem registrace souhlasíte, že můžete být informován o novinkách v našem internetovém obchodě mailem nebo telefonicky. Pokud si nadále nebudete přát tyto informace, máte možnost kdykoliv jejich zasílání ukončit.

Možnost ověření naší registrace – číslo 00030186 – v Registru ÚOOÚ najdete na této adrese po zadání našeho IČ 43621848.